ODVOZ ODPADU

 • Komunálny zber
  26. JÚL 2024
 • Plasty
  08. AUG 2024
 • Papier
  27. AUG 2024
 • Sklo
  24. JÚL 2024
Žarnov Počasie

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Žarnov

Obec Žarnov sa nachádza v západnej časti Košickej kotliny. Jej územie bolo osídlené už v paleolite. Prvá písomná zmienka o Žarnove pochádza z roku 1332. Pôvodný – poľnohospodársky charakter si obec zachovala do dnešných čias. Žije tu vyše 400 obyvateľov. V obci stál kostol už začiatkom 14. storočia. Bohužiaľ sa však nezachoval. Evanjelický kostol pochádza z roku 1810. Bol postavený v klasicistickom slohu. Drevená kazateľnica a lavice sú pôvodné, zdobené maľovanými motívmi. Výstavba rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice započala v roku 1820. Interiér je bohato zdobený nástennými maľbami, obrazmi a plastikami. V miestach židovskej synagógy, ktorá bola znehodnotená počas 2. svetovej vojny, bola postavená požiarna zbrojnica, neskôr budova obecného úradu a Kultúrny dom.V židovskom cintoríne sa zachovalo viacero vzácnych náhrobných kameňov. Významnou svetskou pamiatkou Žarnova je barokovo klasicistický kaštieľ z roku 1720. V súčasnosti si vyžaduje rekonštrukciu. V obci sa zachovali i viaceré kúrie. Návštevníka Žarnova zaujmú i technické pamiatky. Pôvodný drevený mlyn na rieke Bodva, bol neskôr prestavaný na kamenný. Je to trojpodlažná stavba. Žarnov ovplýva i pekným prírodným prostredím. Má teda výborné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu.