Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.zarnov.sk spravuje Obec Žarnov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Žarnov

Adresa:
Obecný úrad Žarnov
Č. 85
044 02  Žarnov

IČO: 00324965

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Košice okolie 
Región: Údolie Bodvy 
Počet obyvateľov: 429 
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332 

Všeobecné informácie: info@zarnov.sk
Starosta: starosta@zarnov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@zarnov.sk 
Oficiálny facebook profil obce Žarnov: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066781912856 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089257043012 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421554662112

E-mail: sekretariat@zarnov.sk

Kompetencie:
Obec Žarnov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Žarnov je zriadený na Miestnom úrade v obci Turňa nad Bodvou

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk