Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy

88.212.27.186

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 114)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZZ1/2024 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Žarnov
0 €
SD02/2024 Poskytnutie sponzorského daru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: AMETYS s.r.o. Košice
0 €
KZ6/2024 Prevod vlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Agnesa Szaniszlóová
0 €
Z4/2024 Zmluva o zabezp. systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Žarnov
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
2409481245 Poistenie pre jednotlivé skupiny poistených osôb Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
0 €
DZ4/2024 Poskytnutie finančnej čiastky Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Neinvestičný fond VODÁRNE
500 €
24/41/054/32 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
KZ5/2024 Prevod nehnuteľnosti Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Július Toboz
0 €
ZM 01/2024 Prevod pozemkov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Žarnov
0 €
DZ3/2024 Poskytnutie sponzorského daru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Danucem Slovesnko a.s.
0 €
KZ2/2024/1 Prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Mária Dieová
0 €
KZ3/2024/1 Prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Terézia Bobová
0 €
53/2024 Vykonávanie odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0 €
KZ4/2024 Prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Róbert Eperješi
0 €
KZ3/2024 Prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Terézia Bobová
0 €
KZ2/2024 Prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Mária Dieová
0 €
Zml. o dielo 01/2024 Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Amity Group s.r.o.
0 €
01/2024 Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Amity Group s.r.o.
0 €
Z3/2024 Poskytnutie sponzorského daru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: AMETYS s.r.o. Košice
0 €
KZ1/2024 Prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Zoltán Sakson
0 €
Generované portálom Uradne.sk