Obec Žarnov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Združená dodávka plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poistenie elektronických zariadení Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: CSEMADOK ZO Žarnov
Dod.: Obec Žarnov
0.00 €
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia chodníkov v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Rapal s.r.o.
0.00 €
Bezplatná dodávka triedeného kameniva Odb.: Obec Žarnov
Dod.: LB Minerals SK, s.r.o.
105.60 €
Zmena ceny diela Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Výkon činnosti stavebného dozoru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Ing.Waldemar Vislay
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Poskytnutie najnovšej aktualizácie počítačových programov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít projektu ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Dohľad nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Združená dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z.
0.00 €
Dodávka tovaru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Dr.Ing. Augustín Köteles
0.00 €
Dodanie a užívanie IS, dodávanie a aktualizácia SW v súlade s platnou legislatívou SR Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Remek, s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Odber a laboratórny rozbor vzoriek pitných vôd z verejného vodovodu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0.00 €
Spracovanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Europská Konzultačná spol. s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
0.00 €
Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
0.00 €
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Žarnov
Dod.: ISA projekta, s.r.o.
0.00 €

2019

    2016