Obec Žarnov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Doplnenie článkov a bodov poistnej zmkuvy Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Združenie VIDIEK
0.00 €
Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa Odb.: Obec Žarnov
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Združená dodávka plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poistenie elektronických zariadení Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: CSEMADOK ZO Žarnov
Dod.: Obec Žarnov
0.00 €
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia chodníkov v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Rapal s.r.o.
0.00 €
Bezplatná dodávka triedeného kameniva Odb.: Obec Žarnov
Dod.: LB Minerals SK, s.r.o.
105.60 €
Zmena ceny diela Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Výkon činnosti stavebného dozoru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Ing.Waldemar Vislay
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Poskytnutie najnovšej aktualizácie počítačových programov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít projektu ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Dohľad nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Združená dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z.
0.00 €
Dodávka tovaru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Dr.Ing. Augustín Köteles
0.00 €
Dodanie a užívanie IS, dodávanie a aktualizácia SW v súlade s platnou legislatívou SR Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Remek, s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Odber a laboratórny rozbor vzoriek pitných vôd z verejného vodovodu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0.00 €
Spracovanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Europská Konzultačná spol. s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
0.00 €
Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
0.00 €
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Žarnov
Dod.: ISA projekta, s.r.o.
0.00 €

2019

    2016