Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12.00 : 13.00 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00
Streda 8:00 - 12:00 : 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00 : 13:00 - 15:00


RRA Moldava

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít projektu ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Dohľad nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov Odb.: Obec Žarnov
Dod.: HL Build s.r.o.
0.00 €
Združená dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z.
0.00 €
Dodávka tovaru Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Dr.Ing. Augustín Köteles
0.00 €
Dodanie a užívanie IS, dodávanie a aktualizácia SW v súlade s platnou legislatívou SR Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Remek, s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Odber a laboratórny rozbor vzoriek pitných vôd z verejného vodovodu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0.00 €
Spracovanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Europská Konzultačná spol. s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
0.00 €
Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu Odb.: Obec Žarnov
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
0.00 €
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Žarnov
Dod.: ISA projekta, s.r.o.
0.00 €

2017

2016

(1570.35 kb)
(561.68 kb)
(316.05 kb)
(402.33 kb)
(289.28 kb)
(554.74 kb)